Tunet IBK

Vaktinstruks Hallvakt Brynseng

Vaktinstruks Hallvakt Brynseng

Brynseng Skole – Hallvakt

Kortversjonen

  • Kort hentes på Shell. Kode «2030»
  • Vakt er fra 15.45 til 23.00, mandag til torsdag.
  • Dører åpnes: Garderober og begge lagerne i hallen.
  • Vakt består primært av dørvakt på vaktrom i 1 etg.
  • De som skal trene ringer på, dør åpnes fra vaktrom eller selve inngangsdøren
  • Lås på utstyrskasse i vaktrom har kode «5443»
  • Alarm går på 23.00, alle må være ute innen da.

Informasjon om vakten

Hallvakten skal i all hovedsak befinne seg på vaktrommet plassert i 1 etg, eller rundt dette. Vakten består av:

  • Se til at dører er åpne så det er tilgang til hallen, garderober og begge lagerrom i hallen. Viktig at dør til begge lager i hallen er åpen for tilgang til brytere for lys og nøkkelbryter til heving/senking av skillevegg og basketkurv.
  • Bemanne vaktrom for åpning av dør for de som skal trene
  • Påse at det blir ryddet og at alle er ute i tid før kl 23.00

Det er lite å gjøre på vaktrommet så ta med bok eller laptop. Det er skrivebord og strøm tilgjengelig.

Tilgang/Kort

Da har det blitt hengt opp en nøkkelboks ved inngangen til Brynseng. Den henger til venstre for inngangen.

Koden er 1846.

Den fungerer som følger.

Utenpå er det et deksel som er hengslet i bunn. Dette dras av og vippes ned.

Tast så inn koden. Det er 10 knapper som det er mulig å trykke på, de står slik

17

39

50

Når koden er trykket inn så vris vrideren øverst på boksen en halv gang med solen. Da er boksen åpen

Den lukkes ved å lukke igjen lokket og vri vrideren en halv gang mot solen. Deretter så settes dekselet på plass.

Tider og treninger

Det er hallvakt Mandag tom Torsdag. Tunet trener på Mandager og Torsdager 16.00 – 22.30.

Torsdager og Onsdager trener VIF-Håndball fra 16.00 til 18.00 og Bøler Basket trener fra 18.00 til 22.30.

På hverdager låses alle inngangsdører til skolen kl. 17.00. De som da skal trene etter kl 17.00 må ringe på. Det er døråpner i vaktrommet. I helgene så er alle inngangsdører låst hele tiden.

Tunets treningstider ligger her: http://www.tunetibk.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948495501

Dører inne på skolen til hall og garderober er åpne til kl. 23.00. Alarmen på skolen går på kl. 23.00. Det er stille alarm, så alle må være ute av skolen/hallen til kl 2300.

Informasjon om Hallen

Plassering

Adresse: Brynsengfaret 10, 0667 Oslo

https://www.google.no/maps/place/Brynseng+skole/@59.9088728,10.8112532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbe9dafa7d2835921!8m2!3d59.9088728!4d10.8112532

Brynseng skole er plasser rett ved Brynseng t-banestasjon. Det går å kjøre til skolen via Brynsengfaret ved Bryn togstasjon men det er ikke noen parkeringsplasser ved skolen unntatt 2 P-plasser til el-bil (med lader) og 2 til HC.

Vi skal benytte inngang C. Den ligger ut mot t-banen helt syd på skolen (rundkjøring mot Statens vegvesen).

Inngangsdør/vaktrom

Dør åpnes med kort og kode på utsiden. Vaktrommet er plassert til venstre fra inngangen, i 1 etg og merket «Tilsynsvakt». Ved å holde nøkkelkort inntil låsen åpnes døren men kan være litt treg å få åpnet.

Ved inngangsdøren er det en ringeklokke, den merket med «Tilsynsvakt» ringer på inne på vaktrommet. På porttelefonen kan man både snakke med den på utsiden og åpne direkte med trykknappene.

For å komme ut er det en «touchbryter» på innsiden av døren, den ser ut som en hvit firkant.

På vaktrommer er det plassert en kasse med kodelås som er fylt med treningsvester og andre effekter til tunet. Kode er: «5443»

Hall og garderober

Hallen og garderober er plassert i 5 etg. Minst en av dørene skal være åpen uten å bruke nøkkelkort. Tilgang til hallen er gjennom garderobene, sørg for at disse er låst opp på begge sider.

I hallen er det to rekvisita rom, begge merket «Lager». Det ene har brytere for lys og solskjerming og det andre har nøkkelbrytere for skillevegger og basketkurver. Begge må være åpne for lagene som trener. Nøkkelen til basket kurvene i taket er på lagerrommet (midt på kortveggen) mot garderobene. Den er festet i en snor på venstre side der hvor "låsen/vrideren" er..

 

Bilder

 

Ringeklokke ved inngangsdøra. Selvforklarende.

Calling på vaktrommet. En tilsvarende er plassert i det ene lageret i hallen.

Calling og lysbrytere til hallen i ene lageret i hallen. Callingen er vanskelig å høre om det trenes, men kan altså åpne døren nede.

Nøkkelbryter til basketkurver og skillevegg i det andre lageret.

Lagrene er de to dørene lengst bort.

Dørene åpnes ved å legge kortet inntil. Blinker det grønt er den låst opp, blinker den gult er den blitt låst.

Kortleser og døråpner. Lyser kortleseren grønt er den åpen, er den slukket må kort og kode benyttes.

 

Døråpneren benyttes for automatisk åpning av dør og den reagerer på bevegelse rett foran den.

 

 

Tunet Innebandyklubb - Stiftet 13. Februar 1991

Adresse: Tunet IBK, Postboks 232 Manglerud, 0612 OSLO

E-post: styret@tunetibk.no

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift