Tunet IBK

Vaktinstruks Hallvakt Brynseng

Vaktinstruks Hallvakt Brynseng

Brynseng Skole – Hallvakt

Kortversjonen

 • Kort hentes på Shell. For kode, ta kontakt med dugnadsansvarlig

 • Vakt er fra 15.45 – 22.30 mandag til torsdag

 • Vakt er 15.45 – 19.00 på fredager

 • Dører åpnes: Garderober og alle 4 lagre i hallen åpnes.

 • Vakt består primært av dørvakt på vaktrom i 1 etg.

 • De som skal trene ringer på, dør åpnes fra vaktrom eller selve inngangsdøren

 • Lås på utstyrskasse i vaktrom har kode. Ta kontakt med dugnadsansvarlig

 • Alarm går på 23.00, alle må være ute innen da.

Informasjon om vakten

Hallvakten skal i all hovedsak befinne seg på vaktrommet plassert i 1 etg, eller rundt dette. Vakten består av:

 • Se til at dører er åpne så det er tilgang til hallen, garderober og alle 4 lagerrom i hallen.

 • Rommene med vant og mål er i den motsatte enden ifht der vi kommer inn. 

 • Rommene med nøkkel til skillevegg og basket-kurver, døråpner og lysbrytere er begge på den veggen vi kommer inn. Disse er merket med at det er skolens utstyr, og at vi som leier har egne lagerrom.

 • På rommene må du holde nøkkelkortet rett over rundingene på låsen, før de reagerer. Noen av dem er trege. Det lyser grønt når de er åpne.

 • Bemanne vaktrom for åpning av dør for de som skal trene

 • Påse at det blir ryddet og at alle er ute i tid før kl 23.00

  Det er lite å gjøre på vaktrommet så ta med bok eller laptop. I skrivebordet er det strømuttak. Det er ikke nett vi har tilgang til, så du må evt bruke telefonen som hotspot. Det er kaldt å sitte der, ta med genser.

Tilgang/Kort

Kort hentes på Shell og kvitteres ut der. Kortet er merket «3 Flerbrukshall» og koden får du av dugnadsansvarlig

Tider og treninger

Det er hallvakt Mandag tom Torsdag. Tunet trener på tirsdager og torsdager. Torsdag leveres nøkkelkort til Old Girls som kommer kl. 21.00 og låser. 

Mandager trener Bøler Basket fra 15.45 til 19.30, Oppsal håndball til 22.30
Onsdager trener Oppsal håndball fra 16.00 til 18.00, Bøler basket fra 18.00 til 22.30
Fredager er det håndball fra 16.00 til 19.00

På hverdager låses alle inngangsdører til skolen kl. 17.00. De som da skal trene etter kl 17.00 må ringe på. Det er døråpner i vaktrommet og ved utgangsdørene. I helgene så er alle inngangsdører låst hele tiden.

Dører inne på skolen til hall og garderober er åpne til kl. 23.00. Alarmen på skolen går på kl. 23.00. Det er stille alarm, så alle må være ute av skolen/hallen til kl 23.00.

Informasjon om Hallen

Plassering

Adresse: Brynsengfaret 10, 0667 Oslo

https://www.google.no/maps/place/Brynseng+skole/@59.9088728,10.8112532,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbe9dafa7d2835921!8m2!3d59.9088728!4d10.8112532

Brynseng skole er plassert rett ved Brynseng t-banestasjon. Det går å kjøre til skolen via Brynsengfaret ved Bryn togstasjon men det er ikke noen parkeringsplasser ved skolen, unntatt 2 P-plasser til el-bil (med lader) og 2 til HC.

Vi skal benytte inngang C. Den ligger ut mot t-banen helt syd på skolen (rundkjøring mot Statens vegvesen).

 

Inngangsdør/vaktrom

Dør åpnes med kort og kode på utsiden. Vaktrommet er plassert til venstre fra inngangen, i 1 etg og merket «Tilsynsvakt». Ved å holde nøkkelkort inntil låsen åpnes døren, men den kan være litt treg å få åpnet. Det lyser grønt når døren er åpen.

Ved inngangsdøren er det en ringeklokke, den merket med «Tilsynsvakt» ringer på inne på vaktrommet. På porttelefonen kan man både snakke med den på utsiden og åpne direkte med trykknappene.

For å komme ut er det en «touchbryter» på innsiden av døren, den ser ut som en hvit firkant.

På vaktrommet er det plassert en kasse med kodelås som er fylt med treningsvester og andre effekter til Tunet. Kode får du av dugnadsansvarlig.

 

Hall og garderober

Hallen og garderober er plassert i 5 etg. Døren til høyre skal være åpen uten bruk av nøkkelkort. Tilgang til hallen er gjennom garderobene, sørg for at disse er låst opp på begge sider. Dørene smekker, så de må lukkes forsiktig inntil.

I hallen er det fire rekvisita rom, begge merket «Lager».

 • De to i motsatt ende av der vi kommer inn inneholder vant og mål.

 • De to som er på samme side som vi kommer inn inneholder skolens utstyr, men må likevel åpnes for lagene som trener:

  • Det ene har brytere for lys og solskjerming og det andre har nøkkelbrytere for skillevegger og basketkurver.

  • Nøkkelen til basketkurvene i taket er på lagerrommet. Den er festet i en snor på venstre side der hvor "låsen/vrideren" er. Se bildene under.

 

Bilder

 

Ringeklokke ved inngangsdøra. Selvforklarende.

Calling på vaktrommet. En tilsvarende er plassert i det ene lageret i hallen.

Calling og lysbrytere til hallen i ene lageret i hallen. Callingen er vanskelig å høre om det trenes, men kan altså åpne døren nede.

Nøkkelbryter til basketkurver og skillevegg i det andre lageret.

Lagrene er de to dørene lengst bort.

Dette er veggen som vender mot garderobene, der du kommer inn i hallen.

Våre lagre med vant og mål er i motsatt ende av hallen.

Dørene åpnes ved å legge kortet inntil. Blinker det grønt er den låst opp, blinker den gult er den blitt låst.

Kortleser og døråpner. Lyser kortleseren grønt er den åpen, er den slukket må kort og kode benyttes.

 

Døråpneren benyttes for automatisk åpning av dør og den reagerer på bevegelse rett foran den.

 

 

Tunet Innebandyklubb - Stiftet 13. Februar 1991

Adresse: Tunet IBK, Postboks 232 Manglerud, 0612 OSLO

E-post: styret@tunetibk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift